FOKUS na nacionalno!Wednesday, April 24, 2024 11:27 AM

Fokus ne ide na izbore za Europski parlament

Stranka Fokus je odlučila ne izaći na izbore za Europski parlament, kako bi se nakon iscprne kampanje za parlamentarne izbore mogli kvalitetnije pripremiti za nama izuzetno važne lokalne izbore. Dodatno, u situaciji kakvu sada imamo postoji i realna mogućnost ponavljanja parlamentarnih izbora. Velikih gotovo 50 000 glasova koje ste dali našoj koaliciji nas na to obavezuju!