UspjesiThursday, May 9, 2024 4:04 PM

Novi vrtići u Samoboru

Petra ŠkobotGradonačelnica grada Samobora

U ponedjeljak smo otvorili novi dječji vrtić u Molvicama, a odlično napreduju radovi i na dogradnji dječjeg vrtića u Krklecovoj ulici. Početkom rujna u novouređeni objekt krenut će više od 100 mališana.