Narodne obveznice i manji porezi

Prilikom ulaganja u državne obveznice vlada ističe da je jedan od razloga zašto u njih uložiti taj što prihod od kamata nije oporeziv. Davor Nađi, predsjednik stranke FOKUS kaže da se s tim vladinim argumentom slaže: "Treba reći da se prihod od kamata u ovom slučaju zapravo ponaša kao dobit/zarada jer nema dodatnih troškova koji bi umanjili dobit u odnosu na prihod od kamata".

Pozivamo vladu da se zapita u što bi se još isplatilo uložiti da prihod ili dobit nisu oporezivi ili da su barem manje oprezivani nego trenutno?

Možda bi poslodavci više uložili u plaće radnika da su porezi i doprinosi na plaće manji?

Možda bi građani više ulagali u dionice da nema poreza na kapitalnu dobit?

Možda bi ulaganja u Hrvatsku generalno bila veća da su porezi i nameti manji? A time bi opet i plaće bile veće.

Želimo vas podsjetiti da je državni proračun prošlu godinu završio s viškom, a Hrvatska je jedna od država s najvećim poreznim opterećenjem u EU, pa prostora za smanjenje poreza ima. A ako je vlada svjesna da manji porezi potiču ulaganja, a ovdje vidimo da je, pa nije valjda da onda svjesno neće napraviti ono što znaju da je ispravno?