Subvencije najma i stambenih kredita

APN je subvencijama stambenih kredita podigao cijene stanova. Što mislite da će se dogoditi kada se uvede subvencija najma stanova?

Subvencije su najčešće vrlo neefikasan alat za rješavanje bilo kakvog problema, a nerijetko su čak i kontraproduktivne, tj. problem naprave još većim. Jasan primjer toga je rast cijene kvadrata stanova otkad je uvedena subvencija za kupnju nekretnine. Viša cijena zbog subvencija, osim što se uglavnom pretoči prodavatelju stana, podigne cijene i svima onima koji kupuju bez subvencije, a u vremenu dok subvencije nema prodavatelji nisu skloni spustit cijenu jer čekaju slijedeći krug subvencije.

Sada će se predizborno uvesti i subvencija najma koja će još podići i cijene najma stana, ali i cijene kupnje kvadrata stana jer je jedno povezano s drugim.

Ako je cilj da ljudima stanovanje bude priuštivo, to se postiže na sljedeće načine;

  1. POVEĆANJEM PONUDE STANOVA
  2. POVEĆANJEM KUPOVNE MOĆI GRAĐANA

Povećanje ponude stanova se pak postiže:

  • manjim porezima na kupnju zemljišta te na rad i materijal potreban za gradnju
  • manjim komunalnim doprinosom koji se plaća prilikom gradnje nekretnine
  • manjim porezima na prodaju nekretnina
  • prostornim planovima koji potiču gradnju stanova (npr. dozvoljeno više katova zgrade)

Povećanje kupovne moći građana se postiže:

  • manjim porezima i doprinosima na plaće
  • boljom poslovnom klimom u državi koja onda generira veći broj bolje plaćenih radnih mjesta

Na taj način je jedinični trošak izgradnje stanova niži zbog čega se isplati graditi veći broj stanova što ima za rezultat veću ponudu (veća konkurencija si međusobno ruši cijenu), a ljudi imaju veće neto plaće što znači da im cijene stanova postaju priuštivije u odnosu na plaće.